صندوق نیمه سنگین

1 سپتامبر 2020
گاوصندوق نسوز خانگی مدل EB-500-GRS

گاوصندوق نسوز خانگی مدل EB-500-GRS

گاوصندوق نسوز خانگی مدل EB-500 GRS گاوصندوق خانگی مدل EB-500 GRK در دسته گاوصندوق های نسوز نیمه سنگین قرار دارد و از این رو آن را با نام گاوصندوق نسوز خانگی مدل EB/500 GRK و یا  نیمه سنگین میشناسند، و مناسب برای تمام منازل و ادارات  است.صندوق خانگی مدل EB-500 […]
31 آگوست 2020
گاوصندوق یک درب مدل EB-۸۵۰-GRS

گاوصندوق یک درب مدل EB-۸۵۰-GRS

گاوصندوق یک درب مدل EB-850 GRS گاوصندوق یک درب مدل EB-850 GRS از صندوق‌های نسوز نیمه سنگین است و در خانواده گاوصندوق های یک درب مدل EB/550 D/GRS و گاوصندوق نسوز EB/2000 GRS  قرار دارد و تنها از لحاظ ابعاد با هم فرق دارند و این گاو صندوق ها به […]
30 آگوست 2020
گاوصندوق نسوز یک درب مدل EB-350 GRS

گاوصندوق نسوز یک درب مدل EB-350 GRS

گاوصندوق نسوز یک درب مدل EB-350 GRS گاوصندوق نسوز یک درب مدل EB-350 GRS در دسته صندوق‌های نسوز نیمه سنگین می باشد و از خانواده گاوصندوق های یک درب مدل EB/550 D/GRS و EB/850-GRS قرار دارد و تنها از لحاظ ابعاد با هم فرق دارند و این گاو صندوق ها […]
26 آگوست 2020
گاوصندوق نسوز یک درب

گاوصندوق نسوز یک درب

گاوصندوق نسوز یک درب گاوصندوق نسوز یک درب مدل EB/85- GRS نیز یکی دیگر از انواع گاوصندوق است و در دسته صندوق‌های نسوز نیمه سنگین و گاوصندوق اداری است به صندوق یک درب، گاو صندوق یک درب هم معروف است.و در خانواده گاوصندوق نسوز یک درب مدل EB-350 GRS نیز […]
25 آگوست 2020
گاوصندوق نسوز اداری مدل EB/500 GRS

گاوصندوق نسوز اداری مدل EB/500 GRS

گاوصندوق نسوز اداری مدل EB/500 GRS گاوصندوق اداری مدل EB/500 GRS در ابعاد خارجی با ارتفاع 80 طول 55 عمق50 ساخته شده و ابعاد داخلی این گاوصندوق نیز ارتفاع 62طول 45 و عمق 30است، وزن تقریبی این گاوصندوق 475 کیلو گرم می باشد.این گاوصندوق نسوز اداری مدل EB/500 GRS هم […]
22 آگوست 2020
گاوصندوق اداری مدل EB/700 GRS

گاوصندوق اداری مدل EB/700 GRS

گاوصندوق اداری مدل EB/700 GRS گاوصندوق اداری مدل EB/700 GRS  هم جزو صندوق‌های نسوز اداری و هم خانگی قرار دارد و به نام های گاوصندوق نسوز اداری، گاوصندوق نسوز خانگی نیز شناخته می شود. از این گاو صندوق هم برای مدارک اسناد در منزل و هم در شرکت ها برای […]
20 آگوست 2020
گاوصندوق یک درب

گاوصندوق یک درب مدل EB/550 D/GRS

گاوصندوق یک درب مدل EB/550 D/GRS گاوصندوق یک درب مدل EB/550 D/GRS در دسته صندوق‌های نسوز نیمه سنگین و گاوصندوق اداری  قرار دارد و به نام های صندوق یک درب، گاو صندوق یک درب، گاوصندوق نسوز یک درب نیز شناخته می شود. صندوق یک درب مدل EB/550 D/GRS دارای ابعاد خارجی […]
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟